Արևշատի միջնակարգ դպրոց

Հուլիսի 12th, 2018

Արևշատի միջնակարգ դպրոցը          կազմակեպում է ընդունելություն՝      առաջին  դասարան,  ուսումնառություն ստանալու՝                          գործերի ընդունելությունը սկսվում է՝       հունիսի 1-ից    օգոստոսի   31-ը.

 

Դպրոց ընդունվելու համար                              անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝

ծնողը ներկայացնում է.

  1. դիմում
  2. բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելու մասին տեղեկանք / Արտաշատի անձնագրային բաժնից /
  3. ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճեն
  4. 2 հատ լուսանկար՝  3×4 չափսի
  5. տեղեկանք բնակության վայրից
  6. տեղեկանք երեխայի առողջության մասին՝ սպասարկող  բուժհիմնարկից

 

 

Սիրով սպասում ենք: